<div align="center"> <h1>Syberia/Mongolia 2000</h1> <h3>Strona ze zdjęciami z Mongolii</h3> <p>Syberia, Mongolia, Wyprawa, 4dzIQ, Bajkal, Ulan-Bator, Sajany, Czerski</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://pforczmanski.ps.pl/za-horyzontem-2/2000_mongolia/index.html" rel="nofollow">http://pforczmanski.ps.pl/za-horyzontem-2/2000_mongolia/index.html</a></p> </div>